Paket 1

Pricing

Paket 1

Əməliyyatlar * Mədaxil * Məxaric * Net 3 hesab üzrə idarəetmə * Operator * Admin * Mühasib / Təsisçi Yeni məlumatların yaradılması (Say məhdudiyyəti yoxdur) * Müştərinin yaradılması. * Təchizatçının yaradılması. * Yükün yaradılması. * Sürücünün yaradılması. * Avtomobilin yaradılması. * Mal göndərənin yaradılması. Hesabatlar * Bütün çəki əməliyyatları üzrə hesabat. * Cəm hesabatları. * Hesabatların MSExcel ixracı. * Hesabatların daxili ERP və SAP sistemlərinə inteqrasiyası. Sorğular Operator hesabı tərəfindindən silinən və ya dəyişdirilən məlumatların Admin hesabı tərəfindən * təsdiq edilməsi * ləğv edilməsi sorğuarın aktlaşdırılması.